Dokumenti

  1. Potvrda o primitku dokumentacije 2022.godina
  2. BILJEŠKE za 2022. godinu -Poduzetnički inkubator VPŽ d.o.o.
  3. GFI 2022. godina- Poduzetnički inkubator VPŽ d.o.o.
  4. Plan prihoda i rashoda 2023. za godinu