Javni poziv za prijem poduzetnika u Mrežu inkubatora VPŽ

Autor:

Josip

Na temelju članka 5. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije d.o.o., direktor Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije d.o.o., dana 30. prosinca 2019. godine, objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

za prijem poduzetnika u Poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije d.o.o.

u Mrežu inkubatora VPŽ

 

 

I.

Predmet Javnoga poziva je davanje na korištenje poslovnog prostora kojima upravlja Poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije d.o.o. i to kako slijedi:

 

Oznaka prostora Površina

(m2)

Namjena prostora Lokacija Etaža
A-l 108,95 Proizvodna djelatnost/skladište Pitomača/Kladare prizemlje
A-2 108,95 Proizvodna djelatnost/skladište Pitomača/Kladare prizemlje
A-3 108,95 Proizvodna djelatnost/skladište Pitomača/Kladare prizemlje
A-4 108,95 Proizvodna djelatnost/skladište Pitomača/Kladare prizemlje
A-5 108,95 Proizvodna djelatnost/skladište Pitomača/Kladare prizemlje
A-6 108,95 Proizvodna djelatnost/skladište Pitomača/Kladare prizemlje
B-l 55,78 * Pitomača/Kladare kat
B-2 55,78 * Pitomača/Kladare kat
B-3 55,78 * Pitomača/Kladare kat
B-6 22,83 * Pitomača/Kladare kat
B-7 42,55 * Pitomača/Kladare kat
B-8 42,55 * Pitomača/Kladare kat
B-9 42,55 * Pitomača/Kladare kat
B-10 42,55 * Pitomača/Kladare kat
B-11 23,63 * Pitomača/Kladare kat
B-12 17,64 * Pitomača/Kladare kat
A-l 108,95 Proizvodna djelatnost/skladište Orahovica prizemlje
A-2 108,95 Proizvodna djelatnost/skladište Orahovica prizemlje
A-3 108,95 Proizvodna djelatnost/skladište Orahovica prizemlje
A-4 108,95 Proizvodna djelatnost/skladište Orahovica prizemlje
A-5 108,95 Proizvodna djelatnost/skladište Orahovica prizemlje
A-6 108,95 Proizvodna djelatnost/skladište Orahovica prizemlje
B-2 55,78 * Orahovica kat
B-3 55,78 * Orahovica kat
B-4 55,78 * Orahovica kat
B-5 31,48 * Orahovica kat
B-6 22,83 * Orahovica kat
B-7 42,55 * Orahovica kat
B-8 42,55 * Orahovica kat
B-9 42,55 * Orahovica kat
B-10 42,55 * Orahovica kat
B-11 23,63 * Orahovica kat
B-12 17,64 * Orahovica kat
B-1 29,66 Izložbeno-prodajni prostor Slatina prizemlje
B-2 29,39 * Slatina kat
B-3 42,15 * Slatina kat
B-4 23,72 * Slatina kat
B-5 19,55 * Slatina kat
B-6 17,76 * Slatina kat
B-7 48,41 * Slatina kat
B-8 30,07 * Slatina potkrovlje
B-9 28,60 * Slatina potkrovlje

* – djelatnost iz područja ICT-a, djelatnost multimedije, digitalne grafike, arhitekture i građevinarstava, elektrotehnike ili elektroničkog poslovanja, ostale uslužne djelatnosti vezane za proizvodnju, uredski prostori za poduzetnike koji obavljaju ili će obavljati proizvodne djelatnosti u prostorima oznake A.

 

Uredski prostori opremljeni su uredskim namještajem za jedno radno mjesto.

 

Tlocrti poslovnih prostora označenih u tablici dostupni su na sljedećoj poveznici:

http://inkubatorivpz.hr/postanite-stanar/

 

II.

Kandidat za prijem u Poduzetnički inkubator treba zadovoljiti sljedeće uvjete:

 • status poduzetnika početnika i/ili inovatora,
 • sjedište/prebivalište na području Virovitičko-podravske županije,
 • obavljati jednu ili više sljedećih djelatnosti:
 • proizvodnja koja ne generira štetne utjecaje,
 • djelatnost iz područja ICT-a,
 • djelatnost multimedije, digitalne grafike, arhitekture i građevinarstava, elektrotehnike ili elektroničkog poslovanja,
 • ostale uslužne djelatnosti vezane za proizvodnju,
 • pakiranje proizvoda.

 

Poduzetnik početnik je poduzetnik koji u vrijeme podnošenja Zahtjeva za prijem u Poduzetnički inkubator upisan u odgovarajući registar (obrtni registar, sudski registar i dr.) najviše do 3 godine.

Pod poduzetnikom početnikom smatraju se i osobe koje nisu registrirale djelatnost, ali namjeravaju obaviti registraciju u roku 1 (jedan) mjesec od primitka Odluke o  korištenju  poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora.

 

Inovator je pojedinac ili poslovni subjekt koji ima razvijen proizvod/uslugu/tehnologiju za koju je ishodio zaštitu industrijskog vlasništva (žig, patent, dizajn) u Republici Hrvatskoj i/ili inozemstvu ili nije ishodio zaštitu industrijskog vlasništva, ali je za inovativni proizvod/uslugu/tehnologiju nagrađen na izložbama i sajmovima inovacija.

 

Iznimno, poduzetnici  koji žele u Poduzetničkom inkubatoru razvijati projekt iz područja ICT-a, multimedije, digitalne grafike, elektrotehnike ili elektroničkog poslovanja, uključujući znanstvene institucije, studente i inovatore, a koji ne ispunjavaju uvjete iz ove točke, mogu biti primljeni u Poduzetnički inkubator bez obzira na status i sjedište.

 

Iznimno, u Poduzetnički inkubator može biti primljena udruga čija djelatnost je usmjerena na razvoj gospodarstva (gospodarsko interesno udruženje, klaster i sl.).

 

III.

U slučaju da dvije ili više prijava za isti poslovni prostor imaju jednako vrijeme zaprimanja prijave i jednak broj bodova, prednost pri dodjeli raspoloživog prostora Poduzetničkog inkubatora imaju poduzetnici iz članka 2., stavka 1. prema sljedećim kriterijima:

 1. obavljanje proizvodne djelatnosti koja nije dovoljno zastupljena u Virovitičko-podravskoj županiji,
 2. obavljanje djelatnosti vezanu za ICT sektor,
 3. broj zaposlenika,
 4. obavljanje djelatnosti koja ima izvoznu orijentaciju ili supstituciju uvoza,
 5. obavljanje djelatnost iz područja multimedije, digitalne grafike, arhitekture i građevinarstva, elektrotehnike ili elektroničkog poslovanja.

 

IV.

Poduzetnici koji ne mogu biti primljeni u Poduzetnički inkubator su:

 • koji se bave samo trgovinom i/ili ugostiteljstvom,
 • kladionice i kockarnice,
 • poduzetnici s tehnologijama koje zagađuju okoliš,
 • poduzetnici koji bi svojom djelatnošću (bukom i slično) remetili poslovanje ostalih poduzetnika u Poduzetničkom inkubatoru,
 • poduzetnici čija djelatnost ruši ugled Poduzetničkog inkubatora, te ne posluju u skladu s praksom “dobrog gospodarstvenika”.

 

V.

Opremljeni poslovni prostori iz točke I. ovog Poziva dodjeljuje se na korištenje na rok do 5 godina poduzetnicima iz točke II. ovog Poziva ako obavljaju djelatnosti iz područja ICT-a i proizvodnje, dok poduzetnicima iz točke II. ovog Poziva koji obavljaju djelatnost multimedije, digitalne grafike, arhitekture i građevinarstva, elektrotehnike, elektroničkog poslovanja, te ostale uslužne djelatnosti prostor se dodjeljuje na korištenje na vrijeme do 3 godine.

 

VI.

Jedinična cijena za poslovne prostore iz točke I. ovog Javnog poziva utvrđuje se u iznosu od 45,00 kn/m2/mjesec (bez PDV-a).

 

Korištenje čajne kuhinje, konferencijske dvorane do 3 puta mjesečno, te usluga: pristup Internetu, nadzor nad ulazom u objekt, pružanje informacija posjetiteljima, briga o sigurnosti prostora, parkiranje za zaposlenike, poslovne partnere i posjetitelje tijekom radnog vremena Poduzetničkog inkubatora uključeno je u navedenu cijenu po metru kvadratnom korištenog poslovnog prostora.

 

Pored naknade za korištenje poslovnog prostora, te usluga iz prethodnoga stavka, poduzetnici snose troškove za toplinsku i električnu energiju, potrošnju vode, komunalne usluge i ostala davanja u skladu s važećim propisima (režijski troškovi).

 

Troškove iz prethodnog stavka (režijske troškove) korisnici snose za prostor koji im je dodijeljen na korištenje, te za zajedničke dijelove zgrade sukladno kriterijima određenim odlukom direktora Poduzetničkog inkubatora.

 

Za naknadu za korištenje poslovnog prostora i režijske troškove, Poduzetnički inkubator mjesečno će poduzetnicima ispostavljati račun.

 

Korisnik poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije d.o.o. može ostvariti subvenciju Virovitičko-podravske županije sukladno uvjetima Programa potpore subvencioniranog korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije d.o.o.

 

VII.

Poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije d.o.o. nudi korisnicima poslovnog prostora i sljedeće usluge:

 • poslovno savjetovanje,
 • izradu poslovnih planova i investicijskih studija.

 

VIII.

Poduzetnik zainteresiran za prijem u poslovni prostor Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije d.o.o. koji je upisan u odgovarajući registar obvezan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • pisani zahtjev za prijem u Poduzetnički inkubator (na propisanom obrascu),
 • dokaz o registraciji (izvod/rješenje iz odgovarajućeg registra),
 • poslovni plan ili elaborat razvojnog programa,
 • izjavu da ukoliko njegov zahtjev za korištenje poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora bude prihvaćen, da će u roku od 1 (jedan) mjesec od primitka Odluke o odobrenju korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora započeti obavljati djelatnost u prostoru Poduzetničkog inkubatora (na propisanom obrascu).

 

Poduzetnik zainteresiran za prijem u poslovni prostor Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije d.o.o. koji nije upisan u odgovarajući registar obvezan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • pisani zahtjev za prijem u Poduzetnički inkubator (na propisanom obrascu),
 • poslovni plan ili elaborat razvojnog programa,
 • izjavu da će u slučaju prihvaćanja njegovog zahtjeva za korištenje poslovnog prostora  Poduzetničkog inkubatora registrirati poslovnu djelatnost u odgovarajućem registru u roku od 1 (jedan) mjesec od primitka Odluke o odobrenju korištenja poslovnog prostora   Poduzetničkog inkubatora (na propisanom obrascu),
 • izjavu da će ukoliko njegov zahtjev za  korištenjem  poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora bude prihvaćen, u roku od 2 (dva) mjeseca od primitka Odluke o odobrenju korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora (po prethodno obavljenoj registraciji), započeti obavljati djelatnost u prostoru Poduzetničkog inkubatora (na propisanom obrascu).

 

IX.

Za uređenje ostalih uvjeta i odnosa koji nisu sadržani u ovom Javnom pozivu primjenjuje se Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije d.o.o. koji je sastavni dio ovog Javnog poziva, te druge odluke i akti Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije d.o.o., te zakonski propisi.

 

X.

Propisane obrasce za prijem u poslovni prostor Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije d.o.o. zainteresirani poduzetnici mogu preuzeti na sljedećoj web adresi:

http://inkubatorivpz.hr/postanite-stanar/

 

XI.

Javni poziv je otvoren do popunjenja poslovnih prostora.

 

XII.

Pisani zahtjev s pripadajućom dokumentacijom iz točke VIII. ovog Javnog poziva potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom: “ZA NATJEČAJ – POSLOVNI PROSTOR”.

 

Poduzetnički inkubator Virovitičko–podravska županije d.o.o.

Ulica Poduzetnička zona II 18

33000 Virovitica.

 

XIII.

Prijave se obrađuju prema redoslijedu zaprimanja, a istim redoslijedom se i dodjeljuju Odluke o korištenju poslovnog prostora, ovisno o ishodu vrednovanja zahtjeva, do popunjenja svih poslovnih prostora.

 

 Zahtjevi se ocjenjuju prema kriterijima u sljedećoj tablici:

Kriterij Opis kriterija Bodovi
1. Djelatnost Pakiranje proizvoda 2
Ostale uslužne djelatnosti vezane za proizvodnju 4
Djelatnost multimedije, digitalne grafike, arhitekture i građevinarstava, elektrotehnike

ili elektroničkog poslovanja

8
Proizvodnja koja ne generira štetne utjecaje ili djelatnost iz područja ICT-a 10
2. Status poduzetnika Udruga čija djelatnost je usmjerena na razvoj gospodarstva (gospodarsko interesno udruženje, klaster i sl.) 2
Poduzetnici koji žele u Poduzetničkom inkubatoru razvijati projekt iz područja ICT-a, multimedije, digitalne grafike, elektrotehnike ili elektroničkog poslovanja, uključujući znanstvene institucije, studente i inovatore 4
Poduzetnik početnik 6
Inovator 10
3. Trenutni broj zaposlenih (za registrirana poduzeća) / Broj zaposlenih na početku obavljanja djelatnosti (za neregistrirana poduzeća) 1 osoba 2
2-5 osoba 4
Više od 5 8
4. Poduzeće u većinskom vlasništvu žene 3
5. Poduzeće u većinskom vlasništvu osobe s invaliditetom 3

* Zahtjev kumulativno u kriterijima 1., 2. i 3. mora ostvariti minimalno 6 bodova za prihvaćanje prijave. Zahtjevi koji ne ostvare propisani minimalni broj bodova neće biti dalje razmatrani.

 

U slučaju da su u trenutku zaprimanja prijave svi poslovni prostori zauzeti, zahtjev se stavlja na listu čekanja. Nakon što se oslobodi odgovarajući poslovni prostor pristupa se obradi zahtjeva s liste čekanja redoslijedom prema vremenu zaprimanja.

 

XIV.

Sve dodatne informacije u vezi s ovim javnim pozivom, te dokumentacija za podnošenje  mogu se dobiti svakog radnog dana u vremenu od 8:00 – 14:00 sati u sjedištu Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije d.o.o., Ulica Poduzetnička zona II 18, Virovitica, na telefonski broj: 033/638-288 ili na e-mail: info@inkubatorivpz.hr.

 

U Virovitici, 30. prosinca 2019. godine,

 

 

 

DIREKTORICA:

Neda Martić dipl.oec., v.r.

 

Tekst Javnog poziva

SHARE:
PLOČA SADRŽAJA
NAJNOVIJE VIJESTI
Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i primajte najnovije obavjesti !

Možda će te i ovo zanimati