Javni poziv za prijem PPI u Mrežu inkubatora VPŽ

Autor:

Josip

Na temelju članka 5. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije d.o.o., direktor Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije d.o.o., dana 30. prosinca 2019. godine, objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

za prijem PPI u Poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije d.o.o.

u Mrežu inkubatora VPŽ

 

 

I.

Predmet Javnoga poziva je davanje na korištenje poslovnog prostora kojima upravlja Poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije d.o.o. Poslovni prostori koji su predmet ovog Javnog poziva dodjeljuju se poduzetničkim potpornim institucijama (PPI) i to kako slijedi:

 

 

Oznaka prostora Površina

(m2)

Namjena prostora Lokacija Etaža
B-4 55,78 PPI Pitomača/Kladare kat
B-5 31,48 PPI Pitomača/Kladare kat
B-1 55,78 PPI Orahovica kat
PPI-1 18,36 PPI Slatina prizemlje
PPI-2 18,39 PPI Slatina prizemlje
PPI-3 18,06 PPI Slatina prizemlje
PPI-4 21,68 PPI Slatina prizemlje
PPI-5 25,37 PPI Slatina prizemlje

 

Uredski prostori opremljeni su uredskim namještajem za jedno radno mjesto.

Tlocrti poslovnih prostora označenih u tablici dostupni su na sljedećoj poveznici:

http://inkubatorivpz.hr/postanite-stanar/

 

II.

Poduzetničke potporne institucije koje se mogu biti primljene u Poduzetnički inkubator su razvojne agencije i poduzetnički centri.

Iznimno, u poduzetnički inkubator mogu biti primljene i Lokalne akcijske grupe (LAG).

U Poduzetnički inkubator može se primiti PPI koji zadovoljava sljedeće uvjete:

  • PPI koji je upisan se u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture

ili

  • LAG akreditiran od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoj.

III.

Opremljeni poslovni prostori iz točke I. ovog Poziva dodjeljuje se na korištenje na rok od 3 godine uz mogućnost produljenja.

IV.

PPI će koristiti uredske prostore s pripadajućom opremom bez naknade.

PPI snose troškove za toplinsku i električnu energiju, potrošnju vode, komunalne usluge i ostala davanja u skladu s važećim propisima (režijski troškovi).
Troškove iz prethodnog stavka (režijske troškove) korisnici snose za prostor koji im je dodijeljen na korištenje, te za zajedničke dijelove zgrade sukladno kriterijima određenim odlukom direktora Poduzetničkog inkubatora.

Za naknadu za korištenje poslovnog prostora i režijske troškove, Poduzetnički inkubator mjesečno će korisnicima prostora ispostavljati račun.

 

V.

PPI se obvezuje pružati usluge poduzetnicima stanarima inkubatora i osigurati ispunjenje pokazatelja projekta Mreža inkubatora Virovitičko-podravske županije, a  sve u skladu sa Ugovorom o  dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz europskih strukturnih  i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020.g.  broj KK.03.1.2.01.0016 „Mreža inkubatora Virovitičko-podravske županije.

PPI se obvezuje organizirati najmanje 2 edukacije/seminara godišnje za poduzetnike koji su korisnici usluga Poduzetničkog inkubatora.

 

VI.

PPI za prijem u poslovni prostor Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije d.o.o. obvezan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • pisani zahtjev za prijem u Poduzetnički inkubator (na propisanom obrascu),
  • dokaz o registraciji (izvod/rješenje iz odgovarajućeg registra),
  • dokaz o upisu u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture (ako je primjenjivo),
  • dokaz da je LAG akreditiran od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoj (ako je primjenjivo),
  • izjavu da ukoliko njegov zahtjev za korištenje poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora bude prihvaćen, da će u roku od 1 (jedan) mjesec od primitka Odluke o odobrenju korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora započeti obavljati djelatnost u prostoru Poduzetničkog inkubatora (na propisanom obrascu).

 

VII.

Za uređenje ostalih uvjeta i odnosa koji nisu sadržani u ovom Javnom pozivu primjenjuje se Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije d.o.o. koji je sastavni dio ovog Javnog poziva, te druge odluke i akti Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije d.o.o., te zakonski propisi.

 

VIII.

Propisane obrasce za prijem u poslovni prostor Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije d.o.o. zainteresirani poduzetnici mogu preuzeti na sljedećoj web adresi:

http://inkubatorivpz.hr/javni-poziv-za-prijem-ppi/

IX.

Javni poziv je otvoren do 30. siječnja 2020. godine.

 

X.

Pisani zahtjev s pripadajućom dokumentacijom iz točke VIII. ovog Javnog poziva potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom: “ZA NATJEČAJ – POSLOVNI PROSTOR”.

 

Poduzetnički inkubator Virovitičko–podravska županije d.o.o.

Ulica Poduzetnička zona II 18

33000 Virovitica.

 

XI.

Prijave se obrađuju prema redoslijedu zaprimanja, a istim redoslijedom se i dodjeljuju Odluke o korištenju poslovnog prostora, ovisno o ishodu vrednovanja zahtjeva, do popunjenja svih poslovnih prostora.

 

XII.

Sve dodatne informacije u vezi s ovim javnim pozivom, te dokumentacija za podnošenje  mogu se dobiti svakog radnog dana u vremenu od 8:00 – 14:00 sati u sjedištu Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije d.o.o., Ulica Poduzetnička zona II 18, Virovitica, na telefonski broj: 033/638-288 ili na e-mail: info@inkubatorivpz.hr.

 

U Virovitici, 30. prosinca 2019. godine,

 

DIREKTORICA:

Neda Martić dipl.oec., v.r.

 

Javni poziv   Dokumetacija za Javni poziv

 

SHARE:
PLOČA SADRŽAJA
NAJNOVIJE VIJESTI
Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i primajte najnovije obavjesti !

Možda će te i ovo zanimati