De minimis potpore

Autor:

Josip

Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 

107. i 108. UFEU na de minimis potpore 

Uredba br. 1407/2013 

Dodjeljuje se poduzetnicima u svim sektorima osim (čl. 1. Uredbe): 

proizvodnju primarnih poljoprivrednih proizvoda i u sektoru ribarstva i akvakulture (vrijede 

posebna pravila i obveza prijave tih potpora Ministarstvu poljoprivrede – nacionalne kvote) 

djelatnosti izravno usmjerene izvozu/za osnivanje distribucijske mreže u inozemstvu; dodjela 

de minimis potpore se ne smije uvjetovati korištenjem domaće robe u odnosu na uvoznu 

poduzetnicima iz sektora ugljena 

nabavu vozila za cestovni prijevoz tereta 

poduzetnicima u teškoćama (u slučaju kredita i jamstva) 

Uredba br. 1407/2013 

ukupan iznos de minimis potpore koja se po državi članici dodjeljuje jednom poduzetniku ne 

smije prelaziti 200 000 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine (poduzetniku 

koji obavlja cestovni prijevoz tereta – 100 000 EUR) 

smatra se dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik u skladu s nacionalnim pravnim 

poretkom stekne zakonsko pravo na primanje potpore, neovisno o datumu isplate 

JEDAN PODUZETNIK (čl. 2. st. 2. Uredbe) 

obuhvaća sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa: 

jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara/članova u drugom 

jedno poduzeće ima pravo imenovati/smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili 

nadzornog tijela drugog poduzeća 

jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo prema ugovoru sklopljenom s 

tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća 

jedno poduzeće koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s 

dogovorom s drugim dioničarima/članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava 

dioničara/glasačkih prava članova 

poduzeća koja su u bilo kojem od navedenih odnosa preko jednog ili više drugih poduzeća 

isto se smatraju jednim poduzetnikom 

poduzeća koja su izravno povezana s istim javnim tijelom/tijelima NE smatraju se međusobno 

povezanima 

poduzeća koja su povezana preko fizičke osobe (personalna povezanost) NE smatraju se 

međusobno povezanima 

Uredba br. 1407/2013 

spajanje i preuzimanje poduzeća 

u obzir se uzimaju sve de minimis potpore koje su dodijeljene bilo kojem od poduzeća 

koja su uključena u spajanje ili preuzimanje 

podjela poduzetnika na dva ili više zasebnih poduzetnika 

de minimis potpora dodijeljena prije podjele dodjeljuje se poduzetniku koji je od nje 

ostvario korist – načelno poduzetnik koji je preuzeo djelatnost za koju je korištena de 

minimis potpora 

ako nije moguće – razmjerno se dodjeljuje na temelju knjigovodstvene vrijednosti 

vlasničkog kapitala novih poduzetnika 

Registar državnih potpora i potpora male vrijednosti 

davatelji državnih potpora i potpora male vrijednosti dostavljaju Ministarstvu podatke o 

dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti bez odgode po dodjeli 

državnih potpora, odnosno potpora male vrijednosti (čl. 5. st. 1.) Pravilnika) 

pristup davatelja državnih potpora i potpora male vrijednosti Internet aplikaciji Registra 

omogućen je uz korištenje autentifikacijskog uređaja – tokena dnevno svakog dana u godini 

davateljima državnih potpora i potpora male vrijednosti omogućen je pregled podataka koje 

su sami dostavili u Registar preko Interneta dnevno svakog dana u godini 

Pravilnik o dostavi prijedloga državnih potpora, podataka o državnim potporama i potporama male vrijednosti 

te registru državnih potpora i potpora male vrijednosti (NN 125/17) javascript:”javascript:”javascript:”

SHARE:
PLOČA SADRŽAJA
NAJNOVIJE VIJESTI
Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i primajte najnovije obavjesti !

Možda će te i ovo zanimati