Koju su dokumentaciju poduzetnici obvezni dostaviti za prijem u Poduzetnički inkubator?

 • pisani zahtjev za prijem (na propisanom obrascu),
 • dokaz o registraciji (izvod iz obrtnog registra ili  registra trgovačkog suda),
 • poslovni plan ili elaborat razvojnog programa,
 • dokaz o početku obavljanja djelatnosti

Koje usluge bez naknade poduzetnicima nudi Poduzetnički inkubator?

 • organizacijsku i konzultacijsku pomoć
 • pružanje savjetodavnih usluga s ciljem unapređenja poslovanja poduzetnika
 • parkiranje za djelatnike, poslovne partnere i posjetitelje tijekom radnog vremena inkubatora
 • korištenje konferencijske dvorane do 3 puta mjesečno bez naknade, a sukladno rasporedu korištenja dvorane
 • usluge interneta bez naknade
 • marketinško predstavljanje na internet stranici Poduzetničkog inkubatora

Koje oblike potpore Poduzetnički inkubator pruža stanarima?

 • subvencionirani zakup poslovnog prostora
 • osnovne usluge bez naknade za stanare inkubatora
 • organiziranje stručnih seminara po subvencioniranoj cijeni
 • subvencionirani najam namještaja i opreme
 • subvencionirane usluge knjigovodstva

Na koliko godina se daje u zakup prostor za proizvodne djelatnosti, a koliko za uslužne djelatnosti?

Poslovni prostor daje se na zakup do 5 godina za proizvodne djelatnosti (djelatnosti vezane za ICT sektor), a za uslužne djelatnosti do 3 godine.

Za koga je namjenjen Poduzetnički inkubator

Poduzetnički  inkubator namjenjen je poduzetnicima početnicima i onima čija poduzeća djeluju do 3 godine, a bave se proizvodnjom ili uslužnom djelatnošću.