Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.2.1 male klaonice

Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.2.1 male klaonice

Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.2.1 male klaonice

Nakon što je provedeno savjetovanja s javnošću za Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ – male klaonice iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (07.04.2022. – 22.04.2022.), a sve s ciljem uključivanja što većeg broja korisnika u predmetni natječaj. U natječaj su kao prihvatljivi korisnici uvršteni i korisnici koji se nalaze u rangu srednjih i velikih poduzeća.

Uključivanjem srednjih i velikih poduzeća u prihvatljive korisnike osigurati će se bolja iskorištenost raspoloživih sredstava za ovaj natječaj.

Radi transparentnog i nediskriminirajućeg postupka, ponovljeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provodi se u periodu od 17.6.2022. do 24.6.2022. godine.

U postupak e-savjetovanje možete se uključiti na poveznici.

Mreža inkubatora Virovitičko-podravske županije 2021