Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13), fizičke i pravne osobe mogu od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, raspolaže ili nadzire određeno tijelo javne vlasti.

Zahtjev za pristup informaciji ili ponovnu uporabu informacija može se podnijeti usmeno, putem telefona (033 638 288), faksom (033 638 278) ili putem pisanog zahtjeva . Pisani zahtjev se može podnijeti putem pošte na adresu: Poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije d.o.o., Ulica Poduzetnička zona ll 18, 33000 Virovitica; može se dostaviti neposredno upravu Poduzetničkog inkubatora na istoj adresi ili se može poslati na e-adresu: ured@enkubator.hr

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu pristojbu uz obrazac.
Podnositelju zahtjeva ima se pravo obračunati stvarni trošak nastao pružanjem informacije. Visina naknade stvarnih materijalnih troškova za pružanje informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama propisana je Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine br. 12/2014 od 31.1.2014.) – ispravak objavljen u Narodnim novinama br. 15 od 6.2.2014.

Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obvezno mora sadržavati:
• naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
• traženu informaciju (podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije),
• ime i prezime te potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev,
• tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom. Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

Zahtjev-za-pristup-informacijama

Godišnja financijska izvješća:

2013.

GFI-POD

Bilješke uz GFI 2013.

2014.

GFI 2014

Bilješke uz GFI 2014.

2015.

Bilješke uz GFI 2015.

GFI-POD 2015

2016.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacija za 2016.godinu

2017.

Godišnje izvješće 2017.

izvješće-csv