Poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije d.o.o. osnovan je 2005. godine, dok je prvi dio infrastrukture izgrađen 2013. godine kroz projekt ,,E-inkubator sa i bez zidova u Virovitičko- podravskoj županiji“ financiran od strane Europske unije i Virovitičko-podravske županije. Od 19. prosinca 2019. godine Poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije d.o.o. kroz Mrežu inkubatora upravlja sa ukupno četiri poduzetnička inkubatora (Virovitica, Orahovica, Pitomača/Kladare i Slatina).

Cilj Poduzetničkog inkubatora Virovitičko – podravske županije je doprinijeti regionalnoj konkurentnosti, poduzetničkom okruženju i održivom razvoju Virovitičko-podravske županije poticanjem razvoja tehnoloških ,,start-up“ poduzeća i otvaranje novih radnih mjesta.

Poduzetnički inkubator, s obzirom na specifičnost usluga koje pruža, djelatnosti kojom se bavi, ali i umreženosti sa lokalnim veleučilištem predstavlja svojevrsnu vezu između javnog i privatnog sektora.

Poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije za poduzetnike početnike nudi 65 potpuno opremljenih prostora, od čega 17 proizvodnih veličine od 108,95 do 112,90 m2 i 48 uredskih veličine oko od 17,76 do 55,78 m2. Osim poslovnih prostora u Mreži inkubatora se također nalaze i konferencijske dvorane, coworking prostor, kreativni studio, multimedijalni studio te zajednički prostor za šivanje i krojenje, a koji su na raspolaganju stanarima inkubatora te ostalim vanjskim korisnicima.

Inkubator poduzetnicima omogućava:

 • subvencionirani najam poslovnog prostora,
 • korištenje savjetodavnih usluga,
 • organizaciju seminara i edukacija,
 • besplatan parking
 • promociju na web stranici
 • promociju na sajmovima
 • besplatan brzi Internet
 • vlastiti poštanski sandučić
 • registracija sjedišta poduzeća na adresama Poduzetničkih inkubatora
 • izrada poslovnog plana i investicijske studije
 • izrada projektnih prijedloga na otvorene natječaje
 • provedba odabranih projektnih prijedloga

Misija

Timskim radom zaposlenika, a u  suradnji sa gospodarstvenicima i poljoprivrednicima te stručnim službama Virovitičko-podravske županije, graditi  motivirajuću   poduzetničku klimu  u cilju jačanja konkurentnosti gospodarstvenika i poljoprivrednika Virovitičko – podravske županije kroz pristupačnu poduzetničku infrastrukturu,  informiranjem, savjetovanjem, edukacijama  te  izrađivanjem  i implementiranjem gospodarskih razvojnih  projekata. 

Vizija

Poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije d.o.o.  je stručna, pouzdana i prepoznatljiva potporna institucija na području Virovitičko-podravske županije, čija se kvaliteta mjeri preživljavanjem  stanara Mreže poduzetničkih inkubatora i povećanjem konkurentnosti gospodarstvenika i poljoprivrednika na području županije.  

Ciljevi Poduzetničkog inkubatora VPŽ d.o.o.

 • doprinijeti ekonomskom razvoju regije,
 • pružati poslovne, tehničke, obrazovne i druge usluge klijentima inkubatora i malim i srednjim poduzetnicima u regiji,
 • promovirati lokalno poduzetništvo i pomoći u razvoju novih poduzeća,
 • poticati inovativnost i razvoj novih tehnologija,
 • doprinijeti smanjenju stope nezaposlenosti i zadržavanju kvalificirane radne snage u regiji,
 • povećati broj startup-ova koji opstaju na tržištu.

Dugoročni cilj poslovanja

Dugoročni cilj Poduzetničkog inkubatora Virovitičko – podravske županije je stvaranje mreže suvremeno opremljenih inkubatora na području Virovitičko- podravske županije koji će doprinijeti razvoju inovativnih ideja i pokretanju većeg broja start-up poduzeća što će imati utjecaj na poboljšanje regionalne konkurentnosti, smanjenje nezaposlenosti i ostvarenje pozitivnog gospodarskog rasta.

 

 


Zahtjev za pristup informacijama

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, NN 85/15), fizičke i pravne osobe mogu od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, raspolaže ili nadzire određeno tijelo javne vlasti.

Zahtjev za pristup informaciji ili ponovnu uporabu informacija može se podnijeti usmeno, putem telefona (033 638 288), faksom (033 638 278) ili putem pisanog zahtjeva . Pisani zahtjev se može podnijeti putem pošte na adresu: Poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije d.o.o., Ulica Poduzetnička zona ll 18, 33000 Virovitica; može se dostaviti neposredno upravu Poduzetničkog inkubatora na istoj adresi ili se može poslati na e-adresu: info@inkubatorivpz.hr

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu pristojbu uz obrazac.
Podnositelju zahtjeva ima se pravo obračunati stvarni trošak nastao pružanjem informacije. Visina naknade stvarnih materijalnih troškova za pružanje informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama propisana je Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine br. 12/2014 od 31.1.2014.) – ispravak objavljen u Narodnim novinama br. 15 od 6.2.2014.

Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obvezno mora sadržavati:
• naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
• traženu informaciju (podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije),
• ime i prezime te potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev,
• tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom. Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

Zahtjev-za-pristup-informacijama