Naziv projekta: Mreža inkubatora Virovitičko-podravske županije, KK.03.1.2.01.0016
Naziv korisnika: Virovitičko-podravska županija
Projektni partneri: Poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije d.o.o.; Gradska razvojna agencija Slatine
Ukupna vrijednost projekta: 27.907.310,57 HRK
EU sufinanciranje projekta: 19.970.530,49 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 01.08.2017. – 01.09.2019.

Kratki opis projekta: Provedbom projekta izgradit će se i opremiti tri poduzetnička inkubatora u gradu Orahovici, Slatini i općini Pitomača, navedena tri inkubatora, zajedno s već postojećim inkubatorom u Virovitici činit će mrežu inkubatora. Svrha projekta je stvoriti preduvjete za razvoj malih i srednjih poduzetnika kroz razvoj poduzetničko potporne infrastrukture i razvoj usluga s ciljem povećanja poduzetničke aktivnosti stvaranjem mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta na području Virovitičko-podravske županije.

Ciljevi projekta: Razviti mrežu poduzetničko-poslovne infrastrukture na prostoru Virovitičko-podravske županije radi poticanja rasta malih i srednjih poduzetnika; Povećanje broja usluga te njihove dostupnosti malim i srednjim poduzetnicima na prostoru Virovitičko-podravske županije; Razviti prepoznatljivosti Mreže inkubatora

Kontakt osobe za više informacija

Nedu Martić, direktorica
Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije d.o.o.

Josipa Hetrih, zamjenik direktora
Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije d.o.o.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog Fonda za regionalni razvoj.

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr ,
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/