Reference

Tip operacije 6.1.1. "Potpora mladim poljoprivrednicima"
1.OPG Lach Vanja
2.Obrt Kukavica
3.OPG Ninčević Mislav
4.OPG Sajko Mateo
5.OPG Žiljak Mario
6.OPG Matijašec Dario
7.OPG Viljevac Tomislav
8.OPG Pavković Biljana
9.AGROMAK d.o.o.
10.OPG Kokor Alen
11.OPG Martina Jaklić
12.OPG Hrvoić Mario 
13.OPG Subotić Dragana
14.OPG Rakić Dino
15.OPG Šimunija Gordana
16.OPG Bušljeta Danijel
17.OPG Bakov Martin
Tip operacije 7.2.1. Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
1.VIRKOM d.o.o.
Tip operacije 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta
1.Općina Čađavica
2.Općina Crnac
3.Općina Suhopolje
4.Općina Sopje
5.Općina Špišić Bukovica
6.Općina Mikleuš
Tip operacije 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu
1.Općina Špišić Bukovica – vrtić
2.Općina Čačinci – vrtić
3.Općina Voćin – vrtić
4.Općina Gradina – vrtić
5.Općina Čađavica-vrtić
6.Općina Lukač – vrtić
7.Općina Crnac – vrtić
8.Općina Sopje – vrtić
9.Općina Špišić Bukovica – DVD
10.Grad Orahovica – vrtić
11.Općina Suhopolje – vrtić
12.Općina Voćin-kulturno umjetnička udruga
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA - Program "Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nac. manjina"
1.Nana j.d.o.o.
2.Šuvak, obrt
3.Gumix elastor d.o.o.
4.LF international d.o.o.
5.“LIMAR” građevinska  limarija
6.Damat j.d.o.o.
7.B&S mont, obrt
8.Minesa, obrt (Drajić)
ZAKON O POTICANJU ULAGANJA
1.Ciprijanović d.o.o.
2.Pan Parket d.o.o.
3.Radlovac d.d.
4.Contorte d.o.o. 
5.Drava pulp d.o.o.
Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II
1.DRVENE KONSTRUKCIJE d.o.o.
E-impuls - provedba
1.STOLARIJA VIST, obrt
2.ŠUVAK KLAONICA I PRERADA MESA
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA
2.HIDROVING, obrt
3.PALKOVIĆ d.o.o.
Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i sl. norme) - provedba
1.AREA LIGHTING d.o.o.
Kompetentnost i razvoj SMP-a - provedba
2.Drvene konstrukcije d.o.o.
3.Pan Parket d.o.o. 
Tip operacije 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava
1.OPG Mijac Mihajlo
2.OPG Ardalić-Filić Bojana
3.OPG Židak Marinko
4.OPG Ronik Vlatko
5.OPG Solić Davor
6.OPG Kostić Nada
7.OPG Jakopin Ivan
8.OPG Held Antun
9.OPG Nekić Danijel
10.OPG Rončević Vlatko
11.OPG Boljkovac Jelka
12.OPG Salopek Daniela
13.OPG Berislav Blaško
14.OPG Sabljak Marko
15.OPG Deskar Boris
16.OPG Kokorić Zdenko
17.OPG Barić Mario
18.OPG Tudić Darinka
19.OPG Pejanović Saša
20.OPG Jerković Nedeljko
21.OPG Tomičić Robert
22.OPG Tomičić Robert
23.OPG Lacković Antonio
24.OPG Blažičević Višnja
25.OPG Šebjanić Davor
26.OPG Raptavi Antonio
27.OPG Raguž Robert
28.POU Kiki
29.OPG Devčić Danijel
30.OPG Grbac Marijana
31.OPG Čajkulić Mario
32.OPG Bartolić Božo
33.OPG Ribić Damir
34.OPG Goić Dalibor
35.OPG Obradović Milenko
36.OPG Mesec Marija
37.OPG Lončar Antonio
38.OPG Raptavi Mario
39.OPG Jelenić Mirko
40.OPG Posavec Cila
41.OPG Mikuć Luka
42.OPG Živković Ruža
43.OPG Raptavi Alen
44.OPG Balogović Zlatko
45.OPG Horavat Josip
46.OPG Brođanac Zlatko
47.Poljoprivreda Bošnjak j.d.o.o.
48.OPG Bogovac Dean
Tip operacije 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
1.OPG Kojadin Ivan
2.OPG Mihaljević Igor
3.Benkom, obrt
4.Ovina d.o.o.
5.OPG Uglješić Nemanja
6.TO Zlato
7.OPG Rastija Krešimir
8.El Taurus d.o.o.
9.Denis  d.o.o.
10.OPG Zajček Josip 
11.OPG Maras Kristijan
Tip operacije 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije
2.Dam d.o.o.
3.El Taurus d.o.o.
4.PG TITANIK d.o.o. 
5.Brana d.o.o.
HAMAG-BICRO ZAJMOVI
1.Polibox, obrt
2.Čistko,  obrt
3.Dron  thim, obrt
4.Drvo-izrada Robert d.o.o..
5.Palković d.o.o.
6.Drvni centar Suhopolje  d.o.o.. 
7.Pekara Pinokio d.o.o
8.Drvotok  j.d.o.o.
9.Agora d.o.o.
10.Monte  Cristo d.o.o.
11.Orion  obrt za ugostiteljstvo
12.Gondi d.o.o.
13.Napkin d.o.o.
14.Danoka d.o.o.
15.Stil,obrt 
16.Minauf d.o.o.
17.Javorović IN d.o.o.
18.Javorović d.o.o.
19.Eko cvijet d.o.o. d.o.o.
20.Viro plus  d.o.o.
21.Termo JOSO, obrt za instalacije
22.Fila d.o.o.
23.Izo-pod d.o.o.
24.obrt Megasound, vl. Krešimir Kepka
25.Triumph j.d.o.o.
26.OPG Nemčec Mateo
27.OPG Špoljarić Vlado
28.OPG Begovac Vlado
29.OPG Ćunko Ljiljana
30.OPG Uglješić Nemana
31.OPG Mudri Mario
32.OPG Tkalčec Kristijan
33.Pizzeria 4M, obrt
34.UO Tumpić, obrt
35.MG Lumia j.d.o.o.
36.Arsenal d.o.o.
37.Armax d.o.o.
38.Caffe bar Vis, obrt
39.Građevinarstvo Horvat d.o.o.
40.Caffe bar Desperados, obrt
41.Caffe Bar Bad Company, obrt
42.TS Fijaker d.o.o.
43.Seoski turizam Slavonija, vl. Tomislav Vukelić
44.TEHNOHIT-HR, obrt
45.Dizala Đurčević, obrt
46.VE&EM , obrt
Tip operacije 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti
1.OPG Turkalj Alan
2.OPG Mijok Dalibor
Tip operacije 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
2.OPG Marović Jelena
3.OPG Crljen Tomislav
Tip operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala
2.OPG Komar Dinko 
3.BRANA d.o.o.
4.OPG Antun Held
Tip operacije 8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva
3.PILANA JAKLIĆ
4.ALNUS, obrt
5.DRVOTOK j.d.o.o
Tip operacije 8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima
1.AERO TEC d.o.o.
2.QUERCUS, obrt
Tip operacija 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
1.OPG Mihaljević Igor
2.BENKOM, obrt
3.OVINA d.o.o.
4.OPG Pejić Gordana
5.OPG Hrgović Siniša
6.OPG Blažičević Sven
7.OPG Gojević Ivan – Detkovac
8.OPG Goluska Dražen
9.OPG Meštrić Ivan
10.OPG Kolačko Josip
11.OPG Puškadija Andreja
12.OPG Mijatović Tomislav – Donje Bazje
13.OPG Mudri Mario – Čađavićki Lug
14.OPG Piljek Robert
15.OPG Rukavina Tomislav
16.OPG Gladović Josip
17.OPG Duvnjak Darko – Gradina
18.OPG Ninčević Zoran
19.P.G. Titanik
20.OPG Mađarić Ivan
21.OPG Mareković Snježana
22.OPG Halas Franjo
23.OPG Novosel Daniel
24.OPG Marčetić Dragoslav
25.OPG Ivanac Mladen
26.OPG Bušljeta Ivan
27.OPG Šimatović Vlado
28.OPG Pipić Zvonko
29.OPG Rastija Krešimir
30.OPG Bajer Josip
31.OPG Boda Damir
32.OPG Duvnjak Ante
33.OPG Radanović Zoran
34.OPG Mihaljević Dragan
35.OPG Prepelec Zvonimir
36.ZLATO, vl. Zlato Uglješić
37.Farmaland Gradac d.o.o.
38.OPG Čajkulić Ana-Maria
39.OPG Viljevac Rok
40.OPG Jarnjak Tomislav
41.OPG Brlas Igor
42.OPG Viljevac Dominik
43.Višnja Panonija  d.o.o.
44.OPG Krištan Tomislav
45.OPG Hrgović Siniša
46.Artos  d.o.o.
Tip operacije 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije
1.Šafram d.o.o.
ZAKON O POTICANJU ULAGANJA
1.Ciprijanović d.o.o.
2.Pan Parket d.o.o.
3.Radlovac d.d.
4.Contorte d.o.o. 
5.Drava pulp d.o.o.
Tip operacije 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima
2.Herbea d.o.o.
3.Šafram d.o.o.