Kućni red

Kućni red

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije d.o.o. za inkubator Virovitica

Čistopis Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja poslovnog prostora Virovitica

Pravilnik Virovitica 02.01.2020.

Izmjena Pravilnika 1 Virovitica 27.02.2020.

Izmjena pravilnika 2 Virovitica 21.01.2021.

Prilozi pravilniku

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije d.o.o. za inkubatore Orahovica, Pitomača i Slatina

Čistopis Pravilnika o uvjetima i nacinu koristenja poslovnog prostora OR-PT-SL 2021

Pravilnik PT-SL-OR

Izmjena Pravilnika 1 PT-SL-OR

Izmjena Pravilnika 2 PT-SL-OR

Prilozi pravilniku

Tlocrti i popis uredskih prostora

Uredski prostori

Brošura o uslugama i proizvodima stanara Mreže inkubatora

Brošura