Poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije u suradnji sa HAMAG-BICROM ispostava Virovitica održao radionice za trenutno dva otvorena natječaja za MSP-ove koji se financiraju iz Fonda „Mehanizam za oporavak i otpornost“  

Poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije u suradnji sa HAMAG-BICROM ispostava Virovitica održao radionice za trenutno dva otvorena natječaja za MSP-ove koji se financiraju iz Fonda „Mehanizam za oporavak i otpornost“  

Poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije u suradnji sa HAMAG-BICROM ispostava Virovitica održao radionice za trenutno dva otvorena natječaja za MSP-ove koji se financiraju iz Fonda „Mehanizam za oporavak i otpornost“  

Poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije d.o.o. u suradnji sa HAMAG-BICROM ispostava Virovitica održao je dvije radionice za trenutno dva otvorena natječaja za MSP-ove koji se financiraju iz Fonda „Mehanizam za oporavak i otpornost“. Riječ je o slijedećim natječajima:

  1. BESPOVRATNE POTPORE ZA NOVOOSNOVANA PODUZEĆA
  • Potpora u okviru ovog Poziva je namijenjena inovativnim novoosnovanim MSP-ovima za projekte čija je zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište, tj. TRL 5 – TRL 8. Novoosnovani MSP su oni koji su osnovani najviše 5 godina prije dana podnošenja projektnog prijedloga
  • Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po prijavitelju je 200.000,00 HRK, a najviši iznos je 1.000.000,00 HRK
  1. KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA
  • Prihvatljivi prijavitelji su MSP-ovi sa zrelim inovacijskim projektima (TRL 7 ili TRL 8). Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe GBER
  • Najniži iznos koji se po prijavitelju može dodijeliti je 760.000,00 HRK, a najviši iznosi 5.320.000,00 HRK

Za oba poziva zaprimanje prijava završava sa 30.06.2023. godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Radionice su se održale 26.05.2022. u Poduzetničkom inkubatoru Orahovica i 27.05.2022. u Poduzetničkom inkubatoru Virovitica.

Cilj radionica je bio upoznati poduzetnike o navedenim natječajima te ih pripremiti za podnošenje projektnog prijedloga. Kroz radionice su ih vodile Ena Kratofil, voditeljica ispostave HAMAG-BICRO u Virovitici te Neda Martić, direktorica Poduzetničkog inkubatora VPŽ d.o.o.

Mreža inkubatora Virovitičko-podravske županije 2021