Gdje izuzetni ljudi grade uspješne poduzetničke priče

Kroz našu mrežu mentora, partnera i stručnjaka, pružamo našim članovima poslovne prostore, podršku i znanja za razvoj uspješnog poduzeća.
0
Poslovnih prostora
0 +
Inkubiranih poduzetnika
0 +
lokalnih mentora i stručnjaka

Naši ciljevi

Mreža suvremeno opremljenih inkubatora

Poveži se s više od 50 poduzetnika u Mreži inkubatora Virovitičko-podravske županije.

Startup ekosustav

Postani dio ekosustava koji potiče inovacije i konkurentnost

Fokus na rast i razvoj

Naš pristup fokusiran je na razvoj vašeg poslovanja, ali i osnaživanje članova vašeg tima.

Kome je namijenjen startup inkubator?

Inovatori

Inovatori su pojedinci ili poslovni subjekti koji imaju razvijen
proizvod/uslugu za koju su ishodili zaštitu industrijskog vlasništva (žig, patent, dizajn) u Republici Hrvatskoj i/ili inozemstvu ili su za inovativni proizvod/uslugunagrađeni na izložbama i sajmovima inovacija.

Poduzetnik početnik

Poduzetnici koji imaju (ili će registrirati) sjedište u Virovitičko-podravskoj županiji, registrirani su najdulje 3 godine i bave se jednom od djelatnosti proizvodnje, prerade, ICT-a ili uslužnom djelatnosti.

Prednosti inkubatora

Niski troškovi

U prvoj godini poslovanja najam poslovnog prostora potpuno je besplatan, a sve što plaćate su režijski troškovi. Osim besplatnog najma, u inkubatoru vam je osigurano besplatno korištenje brzog interneta, konferencijske dvorane, čajne kuhinje i savjetodavnih usluga.

Umrežavanje i zajednica

Iskoristite prednosti umrežavanja sa više od 50 poduzetnika stanara i virtualnih stanara inkubatora. Postanite dio startup zajednice koja potiče rast i razvoj vašeg poslovanja.

Podrška mentora i stručnjaka

Inkubator vam osigurava iskusne mentore i stručnjake koji vam pomažu na vašem razvojnom putu. Naučite iz njihovih uspjeha, izbjegnite njihove pogreške i iskoristite prednosti njihove poslovne mreže.

Koje usluge mogu koristiti stanari inkubatora?

Lokacije

Cijene najma poslovnog prostora

*Cijena za poslovne prostore je izražena u kn/m2/mjesec (bez PDV-a)
Edit Content

1. Godina

0,00

EUR

2. Godina

1,00

EUR

3. Godina

1,50

EUR

4. Godina

2,50

EUR

5. Godina

5,00

EUR
Edit Content

1. Godina

0,00

EUR

2. Godina

1,00

EUR

3. Godina

1,50

EUR

Česta pitanja

Poduzetnički inkubator namijenjen je poduzetnicima početnicima i/ili inovatorima. Poduzetnik početnik je poduzetnik koji je u vrijeme podnošenja Zahtjeva za prijem u Poduzetnički inkubator upisan u odgovarajući registar najviše do 3 godine, te one osobe koje nisu registrirane, ali namjeravaju registrirati poduzeće u roku od jednog mjeseca od dana primitka Odluke o korištenju poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora. Poduzetnici koji se bave djelatnostima proizvodnje i ICT-a poslovne prostore u Inkubatoru mogu koristiti najviše 5 godina, a ostale uslužne djelatnosti najviše 3 godine.

Poduzetnici početnici i/ili inovatori koji

 • imaju sjedište/prebivalište na području Virovitičko-podravske županije,
 • imaju najmanje jednog zaposlenog ili će u roku 6 (šest) mjeseci od stupanja u posjed poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru imati najmanje jednog zaposlenog. Zaposlenom osobom smatra se osim zaposlenika i poduzetnik kojem je obavljanje gospodarske djelatnosti kroz pravnu osobu ili obrt jedina osnova za stjecanje prava po osnovi obveza prema HZZO i HZMO RH.
 • obavljaju jednu ili više sljedećih djelatnosti:
  proizvodnja koja ne generira štetne utjecaje na okoliš,
  djelatnost iz područja ICT-a, djelatnost multimedije, digitalne grafike, arhitekture i građevinarstava, elektrotehnike ili elektroničkog poslovanja,
  pakiranje proizvoda
  ostale uslužne djelatnosti (prema NKD 2007):
  H – prijevoz i skladištenje
  M – stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
  N – administrativne i pomoćne uslužne DJELATNOSTI (osim odjeljka 77, odjeljka 78 i razreda 82.91)
  S – ostale uslužne djelatnosti (osim odjeljka 94)

Poduzetnik početnik je poduzetnik koji je u vrijeme podnošenja Zahtjeva za prijem u Poduzetnički inkubator upisan u odgovarajući registar (obrtni registar, sudski registar i dr.) najviše do 3 godine, iznimno za pravne subjekte koji su bili u stanju mirovanja (neaktivni) te su ponovno aktivirani i pokrenuti pod novim vodstvom.
Pod poduzetnikom početnikom smatraju se i osobe ili razvojni timovi koje nisu registrirani, ali namjeravaju obaviti registraciju u roku od 1 (jednog) mjeseca od dana primitka Odluke o korištenju poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora.

Razvojni tim čini jedna ili više fizičkih osoba koje se kao takve predstave Poduzetničkom inkubatoru putem zajedničke pisane prijave i kojima je svojstvo Razvojnog tima priznato odgovarajućim ugovorom sa Poduzetničkim inkubatorom te koje se primarno bave razvojem inovativnog proizvoda i s njime povezane usluge na području visokih tehnologija.
Inovator je pojedinac, više pojedinaca ili poslovni subjekt koji ima razvijen proizvod/uslugu/tehnologiju za koju je ishodio zaštitu industrijskog vlasništva (žig, patent, dizajn) u Republici Hrvatskoj i/ili inozemstvu ili nije ishodio zaštitu industrijskog vlasništva, ali je za inovativni proizvod/uslugu/tehnologiju nagrađen na izložbama i sajmovima inovacija.

Postani stanar

Molimo Vas, popunite sva polja u formi za apliciranje

Pravni oblik /Planirani pravni oblik *
Odaberite stavku
Datum/Predviđeni datum registracije tvrtke *
Vlasnik/ci *
Navedite ime i prezime i vlasnički udio (%). Ukoliko postiji više vlasnika molimo Vas upišite svakog u poseban red.
Je li/Hoće li vlasnik biti zaposlen u poduzeću nakon otvaranja? * vlasnik zaposlen u poduzeću? *
Oznaka prostora koji želite koristiti (npr.“Virovitica A-1“)
Podatke o poslovnim prostorima možete pronaći ovde >

Virtualna šetnja