Virtualni inkubator je usluga razvijena s ciljem podupiranja razvoja poduzetništva, odnosno usluga kroz koju Poduzetnički inkubator pruža svoje poslovne, tehničke i obrazovne usluge poduzetnicima koji nisu fizički smješteni u inkubatoru.

Cilj uvođenja usluge virtualnog stanara je olakšati poduzetnicima početnicima početne korake, dok još nemaju potrebe za uredom te smanjiti fiksne početne troškove na minimum.

Virtualni stanar može zaključiti ugovor na rok do 5 godina.

KOME JE VIRTUALNI INKUBATOR NAMIJENJEN?

 • poduzetnicima početnicima
 • fizičkim osobama koje su u postupku registracije vlastitog poduzeća

TKO MOŽE POSTATI VIRTUALNI STANAR?

 • poduzetnici početnici i/ili inovatori koji:
  • imaju sjedište/prebivalište na području Virovitičko-podravske županije;
  • imaju najmanje jednog zaposlenog ili će u roku 6 (šest) mjeseci od sklapanja Ugovora o međusobnim odnosima imati najmanje jednog zaposlenog. Zaposlenom osobom smatra se osim zaposlenika i poduzetnik kojem je obavljanje gospodarske djelatnosti kroz pravnu osobu ili obrt jedina osnova za stjecanje prava po osnovi obveza prema HZZO i HZMO RH.
  • obavljaju jednu ili više sljedećih djelatnosti:
   • djelatnost iz područja ICT-a, djelatnost multimedije i digitalne grafike;
    ili
   • prema NKD 2007: M – stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (osim odjeljka 75).

Inkubator virtualnom stanaru pruža:

 • Pravo korištenja adrese Poduzetničkog inkubatora za potrebe registracije svog sjedišta i korištenje poštanskog sandučića
 • savjetodavne usluge s ciljem unaprijeđenja poslovanja poduzetnika
 • umrežavanje s ostalim poduzetnicima i potpornim institucijama
 • korištenje konferencijskih dvorana inkubatora jednom mjesečno za potrebe sastanka, prezentacija i edukacija
 • predstavljanje proizvoda ili usluga, koje poduzetnik nudi, na web stranici inkubatora
 • pristup seminarima i edukacijama

  Da li je vaše poduzeće registrirano? (obavezno)