Postani virtualni stanar

Otvaraš tvrtku ili obrt? Nemaš vlastiti prostor i poslovnu adresu? Mi imamo pravo rješenje za tebe !

Kome je namijenjen Virtualni inkubator

Usluge Virtualnog inkubatora

Pravo korištenja adrese Poduzetničkog inkubatora za potrebe registracije svog sjedišta i korištenje poštanskog sandučića

Savjetodavne usluge s ciljem unapređenja poslovanja poduzetnika

Umrežavanje s ostalim poduzetnicima i potpornim institucijama

Korištenje konferencijskih dvorana inkubatora jednom mjesečno za potrebe sastanka, prezentacija i edukacija

Predstavljanje proizvoda ili usluga, koje poduzetnik nudi na web stranici inkubatora

Pristup seminarima i edukacijama

Prednosti Virtualnog inkubatora

Niski troškovi poslovanja

Umrežavanje i podrška startup zajednice

Dostupna besplatna podrška i sve informacije na jednom mjestu

Postani virtualni stanar

Registracija tvrtke na adresi Inkubatora i vlastiti poštanski sandučić

Besplatno korištenje konferencijskih dvorana i čajne kuhinje

Edukacija i poslovno savjetovanje

Datum/Planirani datum registracije tvrtke *
Tvrtka

Česta pitanja

Usluge virtualnog inkubatora:

 • pravo korištenja adrese Poduzetničkog inkubatora za potrebe registracije svog sjedišta i korištenje poštanskog sandučića
 • savjetodavne usluge s ciljem unapređenja poslovanja poduzetnika
  umrežavanje s ostalim poduzetnicima i potpornim institucijama
 • korištenje konferencijskih dvorana inkubatora jednom mjesečno za potrebe sastanka, prezentacija i edukacija
 • predstavljanje proizvoda ili usluga, koje poduzetnik nudi na web stranici inkubatora
 • pristup seminarima i edukacijama

Pravo na korištenje usluge Virtualnog inkubatora imaju poduzetnici koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 • da imaju status poduzetnika početnika i/ili inovatora;
 • da imaju sjedište/prebivalište na području Virovitičko-podravske županije;
 • da ima najmanje jednog zaposlenog ili će u roku 6 (šest) mjeseci od sklapanja Ugovora o međusobnim odnosima iz stavka 2. ovog Članka imati najmanje jednog zaposlenog. Zaposlenom osobom smatra se osim zaposlenika i poduzetnik kojem je obavljanje gospodarske djelatnosti kroz pravnu osobu ili obrt jedina osnova za stjecanje prava po osnovi obveza prema HZZO i HZMO RH.
 • da obavlja jednu ili više sljedećih djelatnosti:
 • djelatnost iz područja ICT-a, djelatnost multimedije i digitalne grafike;
 • ostale uslužne djelatnosti (prema NKD 2007):
 • područje M – stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (osim odjeljka 75).

Poduzetnici koji ne mogu koristiti prostor Poduzetničkog inkubatora su:

 • poduzetnici čija djelatnost ruši ugled Poduzetničkog inkubatora, te ne posluju u skladu s praksom “dobrog gospodarstvenika”,
 • poduzetnici koji su u blokadi;
 • poduzetnici koji su povezani s poslovnim subjektima koji su u blokadi:
 • poduzetnici koji se trenutno nalaze u postupku predstečajne nagodbe, stečaja ili postupku likvidacije;
 • poduzetnici koji su povezani s poslovnim subjektima u postupku predstečajne nagodbe, stečaja ili postupku likvidacije.