Prijavljen projekt izgradnje dječjeg vrtića u naselju Nova Bukovica

Prijavljen projekt izgradnje dječjeg vrtića u naselju Nova Bukovica

Prijavljen projekt izgradnje dječjeg vrtića u naselju Nova Bukovica

Općina Nova Bukovica je, uz savjetodavnu podršku Poduzetničkog inkubatora VPŽ d.o.o. pri identifikaciji i razradi projektne ideje, prijavila na Natječaj za tip operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” projekt izgradnje dječjeg vrtića u Novoj Bukovici u vrijednosti od 7.711.955,56 kuna. Projektom se želi kroz Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj doprinijeti ostvarenju preduvjeta za demografsku obnovu općine Nova Bukovica kroz ulaganje u izgradnju dječjeg vrtića kapaciteta za 54 djeteta te zapošljavanje 9 osoba.

Mreža inkubatora Virovitičko-podravske županije 2021