ZAHTJEV za prijem u Poduzetnički inkubator


  KONTAKT PODATCI  PODATCI PRAVNE OSOBE

  POSLOVNI PLAN

  Slanjem ovog Obrasca izjavljujem:

  * da osobne podatke dajem dobrovoljno i ovlašćujem Poduzetnički inkubator
  Virovitičko-podravske županije d.o.o. (dalje: inkubator) da iste ima pravo
  provjeravati, obrađivati i čuvati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i
  drugim važećim propisima;
  * da su podaci u ovom Obrascu točni i potpuni te ovlašćujem inkubator da ih u slučaju
  bilo kakve potrebe može provjeriti;
  * da ću osigurati inkubator uvid u svu financijsku, statusnu i drugu dodatnu
  dokumentaciju u svrhu provjere istinitosti danih podataka;
  * da preuzimam obvezu obavijestiti inkubator o svakoj promjeni bilo kojeg podatka
  kojeg sam slanjem ovog dokumenta stavio/la na raspolaganje i ovlastio/la je za
  korištenje;
  * da su mi poznati svi elementi prijavne dokumentacije inkubator, proces prijave kao i
  kriteriji za odabir relevantni za razumijevanje mojih prava i obveza glede odabira
  kandidata za ulazak u inkubator;
  * da ću u slučaju prihvaćanja prijave za ulazak u inkubator potpisati ugovor koji definira
  prava i obveze predviđene Pravilnikom o uvjetima i načinu korištenja poslovnih
  prostora inkubatora i u svakom trenutku surađivati sa djelatnicima inkubator;
  * da sam svjestan da Poduzetnički inkubator Virovitičko–podravske županije d.o.o. ne
  podliježe bilo kakvoj odgovornosti za uspjeh ili neuspjeh mog poslovnog pothvata.
  Uloga inkubatora je isključivo konzultantske prirode, te svi ponuđeni savjeti i
  informacije mogu i ne moraju biti korišteni. Prema tome, oslobađam Poduzetnički
  inkubator Virovitičko–podravske županije d.o.o. i njegove djelatnike od svake
  odgovornosti vezane za predloženi poslovni pothvat;
  * (za registrirane tvrtke) pod materijalnom i krivičnom odgovornošću, izjavljujem da
  ukoliko zahtjev tvrtke za prijem u inkubator bude prihvaćen, odnosno tvrtka primi
  Odluku o odobrenju korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora, tvrtka
  će zaključiti Ugovor o međusobnim odnosima s Inkubatorom u roku 15 dana od
  primitka Odluke. U slučaju nepostupanja po ovoj izjavi, tvrtka i ja osobno nadoknadit
  ćemo Poduzetničkom inkubatoru pretrpljenu štetu (iznos najamnine za propušteno
  razdoblje).
  * (za neregistrirane tvrtke) pod materijalnom i krivičnom odgovornošću, izjavljujem da
  ukoliko moj zahtjev za prijem u inkubator bude prihvaćen, odnosno primim Odluku o
  odobrenju korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora, obavit ću
  registraciju trgovačkog društva/obrta u nadležnom registru u roku od 30 dana od dana
  primitka Odluke te pristupiti zaključenju Ugovora o korištenju prostora s Inkubatorom
  najkasnije u roku od 45 dana od primitka Odluke. U slučaju nepostupanja po ovoj
  izjavi, tvrtka i ja osobno nadoknadit ćemo Poduzetničkom inkubatoru pretrpljenu štetu
  (iznos najamnine za propušteno razdoblje).

  Slatina
  Adresa: Kolodvorska 8
  U inkubatoru se nalazi 13 uredskih prostora
  Najam poslovnog prostora za 1. godinu je BESPLATAN .Djelatnosti proizvodnje, prerade i pakiranja te
  ICT djelatnosti imaju pravo na najam prostora do 5 (pet) godina, a uslužne do 3 (tri) godine.

  ČAJNA KUHINJA SALA ZASASTANKE DEMA LAG MARINIANIS LAG MARINIANIS AKUPUNKTURA INFO UPRAVA ML TATTOO

  Popis stanara

  Akupunktura

  Kontakt:

  091 561 6900

  Maja Janković

  Bombus j.d.o.o.

  Kontakt:

  091 566 7902

  Matej Peretin

  Dema

  Kontakt:

  098 1633 209

  Marijana Dujak

  DP design

  Kontakt:

  Email: info@stiroporko.com

  www.stiroporko.com

  Mob: 098 660 265

  Dalibor Puhanić

  Ego j.d.o.o.

  Kontakt:

   

  Centar Fizoton

  Kontakt:

  Email: info@centar-fizoton.hr

  www.centar-fizoton.hr

  Mob: 091 122 2261

  Marija Bešlić

  Istra natura

  Kontakt:

  099 668 5909

  Lag Marinianis

  Kontakt:

  033 729 045

  Email: lag.marinianis@gmail.com

  Mox

  Kontakt:

  099 775 9518

  Ivan Moslavac

   

  Tattoo ML

  Kontakt:

  097 718 3500

  Marijo Klement

  Mjesečno kn/m2 + PDV za poduzetnike početnike

  1. godina

  2. godina

  3. godina

  4. godina

  5. godina

  Proizvodne i ICT djelatnosti

  0 kn

  0 kn

  0 kn

  17,50 kn

  35,00 kn

  Uslužne djelatnosti

  0 kn

  0 kn

  0 kn

  N/P

  N/P

  Uz najam poslovnog prostora mi vam nudimo:
  • pružanje savjetodavne pomoći
  • kreativnu poduzetničku klimu
  • besplatno korištenje konferencijske dvorane do 3 puta mjesečno
  • organiziranje stručnih seminara po subvencioniranoj cijeni
  • subvencionirani najam namještaja i opreme
  • besplatan parking
  • promociju na web stranici i na sajmovima
  • besplatan brzi Internet pristup
  • registracija sjedišta poduzeća na adresi Poduzetničkog inkubatora
  • vlastiti poštanski sandučić
  • izrada poslovnog plana i investicijske studije
  • izrada projektnih prijedloga na otvorene natječaje
  • provedba odabranih projektnih prijedlogainformiranje poduzetnika o mogućnostima
  financiranja i ostalim pogodnostima za olakšanje poduzetnika na web stranici
  (https://inkubatorivpz.hr/), društvenim mrežama i u Izdvojenom uredu Poduzetničkog
  inkubatora VPŽ ( A. Šenoe 1, 33000 Virovitica) -: svakim radnim danom od 12 – 14 sati

  Poduzetnički inkubator namijenjen je poduzetnicima početnicima. Poduzetnik početnik je poduzetnik
  koji je u vrijeme podnošenja Zahtjeva za prijem u Poduzetnički inkubator upisan u odgovarajući
  registar najviše do 3 godine, te one osobe koje nisu registrirane, ali se namjeravaju registrirati u roku
  od jednog mjeseca od dana primitka Odluke o korištenju poslovnog prostora Poduzetničkog
  inkubatora.
  Poduzetnički inkubator mogu koristiti poduzetnici koji:
  • imaju status poduzetnika početnika ili inovatora
  • imaju sjedište/prebivalište na području Virovitičko-podravske županije
  • obavlja sljedeće djelatnosti:
  • proizvodnja koja ne generira štetne utjecaje
  • djelatnost iz područja ICT-a
  • djelatnost multimedije, digitalne grafike, arhitekture i građevinarstva, elektronike i
  elektroničkog poslovanja
  • ostale uslužne djelatnosti vezane uz proizvodnju
  • pakiranje proizvoda

  Proizvodne i ICT djelatnosti imaju mogućnost ostati u Inkubatoru do 5 godina, a uslužne do 3 godine.

  Postani naš stanar

  Ispuni zahtjev za prijem u poslovni prostor