Izabrana je 1. generacija ViP Startupa

Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava na Natječaj ViP Startup Mreža evaluiralo je prijave za prvu generaciju predakceleracijskog programa. Rok za prijave na Natječaj zatvoren je 27.09,2021., a pristiglo je ukupno 11 prijava. Konačnu rang listu objavljujemo u nastavku: Rang Naziv projekta 1. Stormakr 2. BonApp 3. Izi Biz 4. HOT 5. Stiroporko 6. Čoko Pizza 7. […]

Read More

Povezana poljoprivredna gospodarstva utječu na otklanjanje barijera koja sprečavaju prodaju domaćih proizvoda na mađarskim tržnicama

Radionica koja je održana 23.10.2019. godine u prostorijama Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije d.o.o. imala je za cilj da već pored znanih prepreka kao što su fitološki pregledi, porezi, jezične barijere, zakup prodajnog mjesta odnosno štanda, prodaja robe na zajedničkim sajmovima i slično i sami predlože što je to što sputava poljoprivredno gospodarstvo iz Hrvatske da […]

Read More

Mreža inkubatora Virovitičko-podravske županije 2021