Financijski instrument izravnih kredita HBOR-a iznad 100.000 EUR za mikro, male i srednje poduzetnike i subvencioniranu kamatu od 0,8% za modernizaciju poslovanja

Autor:

inkubatori vpz

Prihvatljivi korisnici

Prihvatljivi korisnici kredita su mikro, mali i srednji poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) u sustavu PDV-a, zadruge i ustanove, koji zadovoljavaju najmanje jedan od sljedećih uvjeta:

 • poduzetnici početnici,
 • mladi poduzetnici,
 • žene u poduzetništvu,
 • poduzetnici koji ulažu na posebna područja RH (potpomognuta područja, brdsko-planinska područja, otoke),
 • poduzetnici koji ulažu u komercijalizaciju projekata temeljenih na istraživanjima, razvoju i inovacijama (RDI).

Subjekti koji pripadaju kategoriji društava u poteškoćama ne mogu biti korisnici kredita.

Namjena sredstava kredita Investicije posebnih segmenata MSP-ova

Sredstva NPOO-a namijenjena su za financiranje ulaganja na području Republike Hrvatske u:

 • zelenu tranziciju i/ili
 • digitalnu tranziciju i/ili
 • jačanje konkurentnosti i otpornosti.

Kredit se može odobriti za:

 • ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem pokretanja poslovanja, modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta (uključujući i turističke), razvoja i uvođenja novih proizvoda ili usluga, digitalizacije poslovanja, ulaganje u ekološki prihvatljive proizvodne procese i učinkovitost resursa, istraživanje i razvoj i sl.;
 • obrtna sredstva nužna za provedbu ulaganja i rast korisnika kredita: najviše do 30% ugovorenog iznosa kredita.

Ulaganja moraju biti usklađena s načelom nenanošenja bitne štete (Do No Significant Harm).

Nije dozvoljeno:

 • financiranje PDV-a i ostalih poreza,
 • financiranje neprihvatljivih aktivnosti,
 • refinanciranje postojećih kredita.

Iznos kreditiranja

Iznos ovisi o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita, namjeni i strukturi ulaganja i pravilima vezanima uz državne potpore, uz sljedeća ograničenja:

 • iznos kredita: iznad 100.000,00 EUR;
 • najviši iznos kredita za poduzetnike početnike: 500.000,00 EUR;
 • najviši iznos kredita za ostale korisnike kredita: 1.000.000,00 EUR.

Kreditirati se može najviše do 85% predračunske vrijednosti ulaganja (investicije) bez PDV-a. Iznimno je za kredite do 150.000 EUR moguće kreditirati 100% predračunske vrijednosti ulaganja (investicije) bez PDV-a.

Način kreditiranja, kamatna stopa i valuta

Korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi HBOR-u. 

 Kamatne stope za ovaj kredit su sljedeće:

 • 0,80% godišnje, fiksna
 • 0,40% godišnje, fiksna, ako je najmanje 50% kredita namijenjeno ulaganjima u:
   – zelenu tranziciju, i/ili
     – digitalnu tranziciju, i/ili
   – projekte utemeljene na RDI.

Obrada kreditnih zahtjeva, administriranje kredita i rezervaciju sredstava obavljaju se bez naknade.

Rok otplate i način korištenja kredita

Rok korištenja je u pravilu do 12 mjeseci. Ovisno o namjeni i dinamici ulaganja, moguće je odobriti i dulji rok korištenja kredita

 • dio kredita namijenjen za financiranje osnovnih sredstava koristi se isplatom na račun prodavatelja/dobavljača/ izvođača radova
 • dio kredita namijenjen za financiranje obrtnih sredstava može se isplatiti na račun korisnika kredita

Ovisno o namjeni i strukturi ulaganja, rok otplate je do 15 godina, uključujući poček do 3 godine.

SHARE:
PLOČA SADRŽAJA
NAJNOVIJE VIJESTI
Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i primajte najnovije obavjesti !

Možda će te i ovo zanimati