Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je javne pozive za iskaz interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti Jadranske, Panonske i Sjeverne Hrvatske, u trajanju od 28. veljače do 28. ožujka 2022. godine

Autor:

Josip

Javni pozivi su prvenstveno usmjereni na poduzetnike koji svojim radom doprinose usmjeravanju regionalnog gospodarstva prema prioritetnim nišama u okviru regionalnih lanaca vrijednosti.

Vrsta i prihvatljivost prijavitelja:

 • Mikro, mala i srednja poduzeća te velika poduzeća
 • Obrtnici
 • Obiteljska poljoprivredna gospodarstva
 • Inovacijski klasteri

Prijavitelj mora ispuniti slijedeće kriterije prihvatljivosti:

 • Mora imati sjedište i poslovati na području regije u industrijskoj tranziciji
 • Obavljati jednu ili više funkcionalnih uloga u RLV-u;
 • Svojim aktivnostima doprinositi razvoju barem jedne od prioritetnih niša RLV-a

Regionalni lanci vrijednosti koji imaju najveći potencijal za rast u Panonskoj Hrvatskoj su:

 • RLV Zeleni rast Panonske Hrvatske

Europski strukturni i investicijski fondovi (strukturnifondovi.hr)

 • RLV Hrana i poljoprivreda Panonske Hrvatske

Europski strukturni i investicijski fondovi (strukturnifondovi.hr)

 • RLV Pametne i kreativne industrije Panonske Hrvatske

Europski strukturni i investicijski fondovi (strukturnifondovi.hr)

 • RLV Kontinentalni turizam Panonske Hrvatske

Europski strukturni i investicijski fondovi (strukturnifondovi.hr)

Uključite se na vrijeme i postanite su-kreator politika za industrijsku tranziciju Panonske Hrvatske i pripremite se na vrijeme za mogućnosti koje pružaju fondovi Europske unije u razdoblju 2021. – 2027.!

Važno je da poduzetnici koji žele koristiti navedene mogućnosti, što prije potvrde svoj interes javljanjem na javni poziv za iskaz interesa.

Uputa o prijavi:

Prijavitelj iskaz interesa podnosi na obrascu koji je dio dokumentacije predmetnog Javnog poziva za iskaz interesa.

Obrazac se može podnijeti na dva načina:

Iskaz interesa – RLV Zeleni rast

Iskaz interesa – RLV Hrana i poljoprivreda

Iskaz interesa – RLV Pametne i kreativne industrije

 1. Elektronskim putem ispunjavanjem google obrasca putem poveznice (Iskaz interesa – RLV Pametne i kreativne industrije) uz obvezno učitavanje potpisane Izjave za predmetni RLV (Izjava – RLV Pametne i kreativne industrije);
 2. Dostavom ispunjenog i potpisanog obrasca (Obrazac – RLV Pametne i kreativne industrije) elektroničkom poštom na adresu industrijskatranzicija@mrrfeu.hr s nazivom Predmeta: Javni poziv za iskaz interesa – RLV PAMETNE I KREATIVNE INDUSTRIJE PANONSKE HRVATSKE.

 Iskaz interesa – RLV Kontinentalni turizam

 1. Elektronskim putem ispunjavanjem google obrasca putem poveznice Iskaz interesa – RLV Kontinentalni turizam uz obvezno učitavanje potpisane Izjave za predmetni RLV (Izjava – RLV Kontinentalni turizam);
 2. Dostavom ispunjenog i potpisanog Obrasca (Obrazac – RLV Kontinentalni turizam) elektroničkom poštom na adresu industrijskatranzicija@mrrfeu.hr s nazivom Predmeta: Javni poziv za iskaz interesa – RLV KONTINENTALNI TURIZAM PANONSKE HRVATSKE.

Prijave se zaprimaju od 28. veljače do 28. ožujka 2022. godine. Potencijalni dionici koji u tom roku ne dostave svoj iskaz interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti neće moći sudjelovati u pripremi akcijskih planova za prioritetne niše u okviru predmetnog RLV.

SHARE:
PLOČA SADRŽAJA
NAJNOVIJE VIJESTI
Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i primajte najnovije obavjesti !

Možda će te i ovo zanimati