NAJAVE NATJEČAJA: TRANSFORMACIJA I JAČANJE KONKURENTNOSTI KULTURNIH I KREATIVNIH INDUSTRIJA

Autor:

inkubatori vpz

Za I. kvartal 2023. godine planirana je objava Poziva Ministarstva kulture i medija “Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija”.

Cilj poziva je jačanje kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu te razvoj novih inovativnih proizvoda i usluga što će doprinijeti kulturnoj i medijskoj raznolikosti i pluralizmu.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Područja:
  • arhitektura,
  • audiovizualne djelatnosti uključujući videoigre,
  • mediji, baština,
  • dizajn,
  • izvedbene umjetnosti,
  • knjiga i nakladništvo,
  • primjienjene i vizualne umjetnosti.
 • GRUPA A:
  • Trgovačka društva i obrti kojima nije osnivač tijelo javne vlasti,
  • Ustanove u kulturi kojima nije osnivač tijelo javne vlasti.
 • GRUPA B:
  • Fizičke osobe koje profesionalno obavljaju umjetničku djelatnost,
  • Umjetničke organizacije registrirane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, upisane u registar umjetničkih organizacija kod Ministarstva kulture i medija koje ostvaruju vlastite prihode prema dvojnom računovodstvu, odnosno vode poslovne knjige sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Prihvatljivi troškovi:

 • GRUPA A:
  • Troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver),
  • Trošak gradnje, rekonstrukcije zgrada, održavanja, preuređenja i/ili modernizacije zgrade, poslovnih prostora, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele uključujući energetsku obnovu,
  • Komunalni doprinos, cijene priključaka na vodovod i odvodnju te energetskih priključaka,
  • Troškovi plaća osoblja proizašli iz otvaranja radnih mjesta uslijed početnog ulaganja,
  • Neizravni troškovi po fiksnoj stopi od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja (troškovi najma / zakupa prostora, režijski troškovi koji uključuju grijanje/hlađenje, struju, vodu, plin, odvoz otpada i telekomunikacije, trošak koncesijske naknade poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost, trošak održavanja informacijskog sustava),
  • Trošak uporabne dozvole i energetskog certifikata,
  • Nabava novih strojeva, opreme, alata, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač,
  • Troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver),
  • Nabava nematerijalne imovine u obliku patenata, autorskih prava, znanja i drugih vrsta intelektualnog vlasništva,
  • Usluge izrade planova i strategija digitalizacije poduzeća, organizaciju poslovanja, automatizaciju procesa i sl.,
  • Usluge izrade dokumentacije za nabavu,
  • Usluge stručnog nadzora građenja,
  • Ostale usluge povezane s projektom ulaganja,
  • Troškovi predavača za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u obuci, troškovi povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, troškovi savjetodavnih usluga povezanih s projektom usavršavanja,
  • Troškovi nastali za najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu ili izložbi povezano s projektom,
  • Upravljanje projektom: priprema natječajne dokumentacije, usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije, upravljanje projektom od strane vanjskih pružatelja usluge, revizija projekta,
  • Troškovi plaća osoblja koje će raditi na provedbi projekta.
 • GRUPA B:
  • Trošak usluge vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga,
  • Trošak usluge vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom i za pripremu i provođenje postupaka nabave,
  • Trošak usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije,
  • Nabava novih strojeva, opreme, alata te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač,
  • Troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver),
  • Nabava nematerijalne imovine u obliku patenata, autorskih prava, znanja i drugih vrsta intelektualnog vlasništva,
  • Usluge izrade planova i strategija digitalizacije i organizacije poslovanja, automatizaciju procesa i sl.,
  • Troškovi plaća osoblja koje će raditi na provedbi projekta,
  • Troškovi povezani s predavačima i polaznicima za potrebe usavršavanja, 
  • Troškovi savjetodavnih usluga povezanih s usavršavanjem,
  • Troškovi nastali za najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu ili izložbi povezano s projektom,
  • Trošak održavanja, preuređenja i/ili modernizacije zgrade, poslovnih prostora, drugih objekata i pripadajuće parcele uključujući energetsku obnovu,
  • Neizravni troškovi po fiksnoj stopi od 7% prihvatljivih izravnih troškova projekta (troškovi najma / zakupa prostora, režijski troškovi koji uključuju grijanje/hlađenje, struju, vodu, plin, odvoz otpada i telekomunikacije, trošak koncesijske naknade poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost, trošak održavanja informacijskog sustava).

Financiranje:

 • Najniži iznos:
  • GRUPA A: 39.816,84 EUR (300.000,00 HRK)
  • GRUPA B: 13.272,28 EUR (100.000,00 HRK)
 • Najviši iznos:
  • GRUPA A: 995.421,06 EUR (7.500.000,00 HRK)
  • GRUPA B: 185.811,93 EUR (1.400.000,00 HRK)
 • Intenzitet potpore:
  • GRUPA A:
   • Regionalne potpore za ulaganje:
    • Grad Zagreb:
     • mala poduzeća: 55%
     • srednja poduzeća: 45%
    • Panonska i Sjeverna Hrvatska:
     • mala poduzeća: 70%
     • srednja poduzeća: 60%
    • Jadranska Hrvatska:
     • mala poduzeća: 60%
     • srednja poduzeća: 50%
   • Potpore za savjetodavne usluge:
    • ne više od 50% prihvatljivih troškova
   • Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima :
    • ne više od 50% prihvatljivih troškova.
   • Potpore za usavršavanje:
    • mikro i mala poduzeća: do 70% prihvatljivih troškova,
    • srednja poduzeća: ne više od 60% odnosno do maksimalno 70% prihvatljivih troškova ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju.
  • GRUPA B:
   • Potpore male vrijednosti (de minimis):
    • 85% ukupno prihvatljivih troškova.
SHARE:
PLOČA SADRŽAJA
NAJNOVIJE VIJESTI
Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i primajte najnovije obavjesti !

Možda će te i ovo zanimati