Obavijest o mogućnosti ostvarenja Poreznih olakšica za porezne obveznike koji obavljaju djelatnost na potpomognutim područjima (I. skupina jedinica lokalne samouprave)

Autor:

inkubatori vpz

Poreznu olakšicu, korisniku potpore, u skladu s propisima o državnim potporama,  odgovarajućim pravilima o potporama male vrijednosti te Pravilnikom o načinu ostvarivanja porezne olakšice za obavljanje djelatnosti na području Grada Vukovara i na potpomognutim područjima, dodjeljuje ministarstvo nadležno za regionalni razvoj i ministarstvo nadležno za poljoprivredu ukoliko korisnik potpore obavlja djelatnost poljoprivrede ili djelatnost ribarstva i akvakulture. Prijava za korištenje prava na poreznu olakšicu dostavlja se na obrascu »Porezna olakšica za obavljanje djelatnosti na potpomognutim područjima i području Grada Vukovara – Obrazac POOD-PPGV« koji je zajedno sa pripadajućom Izjavom dostupan na mrežnoj stranici Ministarstva. Obveznici poreza na dohodak, korisnici potpora, dužni su dostaviti Prijavu ministarstvu nadležnom za regionalni razvoj najkasnije do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu. Obveznici poreza na dobit, korisnici potpora, dužni su dostaviti Prijavu ministarstvu nadležnom za regionalni razvoj najkasnije do kraja travnja tekuće godine za prethodno porezno razdoblje, odnosno najkasnije četiri mjeseca nakon isteka poreznog razdoblja. Više na: https://razvoj.gov.hr/porezne-olaksice-za-porezne-obveznike-koji-obavljaju-djelatnost-na-podrucju-grada-vukovara-i-ili-na-potpomognutim-podrucjima-4458/4458

SHARE:
PLOČA SADRŽAJA
NAJNOVIJE VIJESTI
Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i primajte najnovije obavjesti !

Možda će te i ovo zanimati