Poduzetnički inkubator VPŽ prijavio 12 projekta društvene i javne namjene za JLS sa područja Virovitičko-podravske županije

Autor:

Josip

Visina prijavljenih projekata iznosi 63.549.165,32 HRK,  dok je očekivana  potpora u iznosu od  57.595.872,92 HRK.

Poduzetnički inkubator  VPŽ d.o.o. u suradnji sa korisnicima  na operaciju 7.4.1. prijavio je: tri ( 3 ) vrtića, dvije ( 2 ) tržnice, jedan (1) vatrogasni dom, dvije (2 ) sportske građevine, tri ( 3 ) društvena doma i jedan ( 1 ) kulturni centar.

Riječ je o Mjeri 7, Pod mjeri 7.4. odnosno natječaju za provedbu tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu. Datum objave natječaja bio je 07.06.2021. sa mogućnošću prijave od 16.07.2021. godine. Zadnji datum za prijavu projekata  je bio 30.09.2021. godine u 12 sati.

Svrha Natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno – ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

Prihvatljivi korisnici su:

  1. jedinice lokalne samouprave – za sve prihvatljive projekte unutar Natječaja
    b) trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave – za projekte tržnica
    c) javne ustanove dječji vrtići– za projekte dječjih vrtića
    d) dobrovoljna vatrogasna društva – za projekte vatrogasnih domova
  2. Intenzitet  potpore za prijavljene projekte iznosio je od 90% – 100%.

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.
Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi do 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.
Najviša ukupna vrijednost projekta kod podnošenja prvog dijela Zahtjeva za potporu iznosi 1.250.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

SHARE:
PLOČA SADRŽAJA
NAJNOVIJE VIJESTI
Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i primajte najnovije obavjesti !

Možda će te i ovo zanimati